ओठात दाटलेले...

Primary tabs

निलेश दे's picture
निलेश दे in जे न देखे रवी...
28 Aug 2019 - 9:55 pm

ओठात दाटलेले ते भाव ओळखीचे
सांगू नकोस आता ते गाव ओळखीचे

हातात गोठलेल्या स्पर्षास वाव नाही
घेवू नकोस आता ते नाव ओळखीचे

सोडून तू दिलेली ती वेळ पाळतो मी
दावू नकोस आता ते घाव ओळखीचे

गावात बांधलेला वाडा उजाड आहे
पाहू नकोस आता ते ठाव ओळखीचे

सोडून तू दिलेल्या डावात अर्थ नाही
खेळू नकोस आता ते डाव ओळखीचे

निलेश देऊळकार
अडगाव बुll
9767888855

gajhalकविता

प्रतिक्रिया

हरवलेला's picture

29 Aug 2019 - 7:26 am | हरवलेला

छान ! सुंदर रचना.

राघव's picture

20 Nov 2019 - 6:44 am | राघव

रचना ठीक.
दुसर्‍या द्विपदीची कल्पना वेगळी वाटली. पुलेशु.