अश्रू

Primary tabs

प्रणया's picture
प्रणया in जे न देखे रवी...
12 Apr 2019 - 10:57 pm

पाणावलेल्या डोळ्यांमधुनी
काय निखळले अश्रू होऊनी

सुरुवात जाहली सांडायला
काय भावना होत्या त्या,
त्या, का नाही टिपल्या पापण्यांनी

रूळली अधरांवरती काही,
काही ओघळली गाली
काय मोल त्या आसवांना ,
ते तर फक्त खारट पाणी

असो विरह कि सुखाची मिठी
एकसारखे थेंब मग
ओळखावी कशी चव
वेगवेगळ्या भावनांची कोणी.....
- प्रणया

कविता

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

14 Apr 2019 - 6:38 am | प्रचेतस

उत्तम

चौथा कोनाडा's picture

19 Apr 2019 - 4:55 pm | चौथा कोनाडा

असो विरह कि सुखाची मिठी
एकसारखे थेंब मग
ओळखावी कशी चव
वेगवेगळ्या भावनांची कोणी....

.

सुरेख !

आवडली कविता.

प्रणया's picture

19 Apr 2019 - 6:28 pm | प्रणया

धन्यवाद