[थू थू गीत]

Primary tabs

अरुण मनोहर's picture
अरुण मनोहर in जे न देखे रवी...
13 Mar 2011 - 3:21 pm

प्रेरणा-

थू थू अजि थुकला, थनी टोचला
थुंके थुथु ताजा | तो थुथुराजा
आता थुंकला, थनी टोचला

थुंकुची थाथूर होते थाप, जे थुंक थांबले|
परि वचन थुथुने त्याशी थुंकवंत ठेले||
थुंकत थाथूर शब्द त्या पुन्हा थुंकण्याते|
थुथवुनी सकल माझी थुथुशक्ती फस्त होते

आता थुंकला, थनी टोचला

बिभत्सविडंबन

प्रतिक्रिया

प्रकाश घाटपांडे's picture

13 Mar 2011 - 3:23 pm | प्रकाश घाटपांडे

फारच चावट बुवा!

अरुण मनोहर's picture

13 Mar 2011 - 3:26 pm | अरुण मनोहर

काय करणार, प्रेरणाच तशी!

बाबुराव's picture

13 Mar 2011 - 3:33 pm | बाबुराव

सिनियर लोकायच्या काय च्या काय कविता.

बाबुराव :)

आत्मशून्य's picture

13 Mar 2011 - 11:00 pm | आत्मशून्य

आहाहा काय मांडणी केलीय शब्द, काना, मात्रा, ऊकार, वृत्त आणी वेलांट्यांची..... लाजवलेत हो सर्व कवींना.

विनायक बेलापुरे's picture

14 Mar 2011 - 3:16 am | विनायक बेलापुरे

आता थुंकला, थनी टोचला

"आता" शब्द्च बोचेल. थ नाहीये ना त्याच्यात !

तिथे शक्य असल्यास / आवड्ल्यास असा बदल करावा

थोटका थुंकला, थनी टोचला

अरुण मनोहर's picture

14 Mar 2011 - 5:51 am | अरुण मनोहर

दोन अक्षरीच हवा! तुमच्या सजेशन मधूनच काही जमतेय का बघा!

टारझन's picture

14 Mar 2011 - 10:43 am | टारझन

अरुण जी , क्या आप ने यह कविता थाने के प्लॅटफॉर्म पे लिखी है ? :)

-(कुर्ला टु थाने )टारझन थानेदार

अरुण मनोहर's picture

14 Mar 2011 - 12:52 pm | अरुण मनोहर

वाहव्वा!
टारझन दी ग्रेट!
तू पहिला आहे आशयाच्या जवळ पोहोचणारा.
Not only brawn, but brain too!
__/\__

बादवे,
तू चुकून एखादा रफार जास्तीचा टाकला आहेस का?

सूड's picture

14 Mar 2011 - 3:43 pm | सूड

>>तू चुकून एखादा रफार जास्तीचा टाकला आहेस का?
__/\__ साष्टांग नमस्कार !!