मुक्त विभाग - मिपा छायाचित्रण कला स्पर्धा २०२१

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
6 Jul 2021 - 10:50 am

a:link {
color: #991f00;
}
.w3-small {
font-size:14px;
padding-top:12px;
}

मिपा छायाचित्रणकला स्पर्धा २०२१ ला दिलेल्या भरघोस प्रतिसादा करता मिपाकरांचे मनःपूर्वक आभार.

मुक्त विभागातल्या प्रवेशिका या धाग्यात प्रकाशित केल्या आहेत.

छायाचित्रावर टिचकी मारली की ते मोठे होइल मोठ्या छायाचित्रावर टिचकी मारली की धागा पूर्ववत दिसायला लागेल

मिपाकरांना यातल्या आपल्या पसंतीच्या ३ प्रवेशिका निवडून त्यांना १ २ ३ असे क्रमांक द्यायचे आहेत.
- कृपया एका क्रमांकावर एकच छायाचित्र निवडा, विभागून क्रमांक देउ नये
- तसेच मत देताना ते नविन प्रतिसादात द्यावे, उपप्रतिसादात मत देउ नये (असे केल्याने मते मोजताना होणारा गोंधळ टाळता येईल)

मिपाकरांनी दिलेल्या या गुणांची सरासरी काढून त्यातली पहिली ३ छायाचित्रे विजेती म्हणून घोषित करण्यात येतील.

धागा प्रकाशित करायला झालेला उशिर लक्षात घेउन मतदानाची अंतिम तारीख दि २० जुलै २०२१ पर्यंत वाढवली आहे


प्रवेशिका क्र १


प्रवेशिका क्र २

×


प्रवेशिका क्र ३


प्रवेशिका क्र ४


प्रवेशिका क्र ५

×


प्रवेशिका क्र ६


प्रवेशिका क्र ७

×


प्रवेशिका क्र ८


प्रवेशिका क्र ९

×


प्रवेशिका क्र १०


प्रवेशिका क्र ११

×

// Modal Image Gallery
function onClick(element) {
document.getElementById("img01", "img02", "img03", "img04", "img05", "img06")
.src =
element.src;
document.getElementById("modal01", "modal02", "modal03", "modal04", "modal05", "modal06").style
.display = "block";
}

प्रतिक्रिया

कुमार१'s picture

9 Jul 2021 - 1:57 pm | कुमार१


११

टर्मीनेटर's picture

9 Jul 2021 - 2:02 pm | टर्मीनेटर

११

Bhakti's picture

9 Jul 2021 - 2:06 pm | Bhakti


११

राघव's picture

9 Jul 2021 - 2:16 pm | राघव

११

चांदणे संदीप's picture

9 Jul 2021 - 2:17 pm | चांदणे संदीप

११

स्मिता.'s picture

9 Jul 2021 - 2:20 pm | स्मिता.

११, २, ६

(विनंती: स्पर्धेतील छायाचित्रे आकाराने लहान असल्याने त्यांचा नीट आस्वाद घेता येत नाही. चित्रे मोठी करून एका खाली एक दिलेत तर जास्त छान दिसतील.)

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

9 Jul 2021 - 3:23 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

चित्रावर टिचकी मारा की ती मोठी होतात परत दुसरी टिचकी मारली की लहान होतात

पैजारबुवा,

गुल्लू दादा's picture

9 Jul 2021 - 2:27 pm | गुल्लू दादा


११

अनन्त्_यात्री's picture

9 Jul 2021 - 2:38 pm | अनन्त्_यात्री

११

सौंदाळा's picture

9 Jul 2021 - 2:45 pm | सौंदाळा


११

नावातकायआहे's picture

9 Jul 2021 - 3:05 pm | नावातकायआहे

११

चौथा कोनाडा's picture

9 Jul 2021 - 3:10 pm | चौथा कोनाडा

११

प्रसाद_१९८२'s picture

9 Jul 2021 - 3:44 pm | प्रसाद_१९८२अथांग आकाश's picture

9 Jul 2021 - 3:49 pm | अथांग आकाश११

मदनबाण's picture

9 Jul 2021 - 5:36 pm | मदनबाण

११

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - A simple smile. That’s the start of opening your heart and being compassionate to others. :- Dalai Lama

टवाळ कार्टा's picture

9 Jul 2021 - 6:01 pm | टवाळ कार्टा११

स्वलिखित's picture

9 Jul 2021 - 10:57 pm | स्वलिखित

11
11
11

तुषार काळभोर's picture

10 Jul 2021 - 12:10 pm | तुषार काळभोर

११

सुमो's picture

10 Jul 2021 - 9:18 am | सुमो

१. प्र.क्र.११
२. प्र.क्र. २
३. प्र.क्र. ६

संजय पाटिल's picture

10 Jul 2021 - 9:37 am | संजय पाटिल११

नूतन's picture

10 Jul 2021 - 9:59 am | नूतनप्रचेतस's picture

10 Jul 2021 - 10:21 am | प्रचेतस


११

ज्योति अळवणी's picture

12 Jul 2021 - 3:07 pm | ज्योति अळवणी

1
4
10

ray's picture

13 Jul 2021 - 1:55 pm | ray

११ ६ ७

सुबोध खरे's picture

14 Jul 2021 - 10:08 am | सुबोध खरे

११

जव्हेरगंज's picture

14 Jul 2021 - 1:19 pm | जव्हेरगंज

बेंगुताई's picture

16 Jul 2021 - 9:22 am | बेंगुताई

9
6
7

गोरगावलेकर's picture

17 Jul 2021 - 12:45 pm | गोरगावलेकर

११, ६, ३

श्रीगणेशा's picture

17 Jul 2021 - 11:22 pm | श्रीगणेशा


११

हॅरी पॉटर's picture

18 Jul 2021 - 9:42 pm | हॅरी पॉटरनिशाचर's picture

20 Jul 2021 - 4:16 am | निशाचर

११

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Jul 2021 - 11:02 am | ज्ञानोबाचे पैजार

१ - ११
२ - ९
३ - ३

छायाचित्र क्र १ चटकन डोळ्यात भरते विशेषतः त्यातल्या प्रकाश योजनेमुळे ते आकर्षक वाटते. हे चित्र कसे कुठे केव्हा काढले हे जाणुन घ्यायला आवडेल

छायाचित्र क्र ९ मधला डोळे वटारुन बघणारा खेकडा आवडला. हे ही छायाचित्र कसे कुठे केव्हा काढले हे जाणुन घ्यायला आवडेल.

छायाचित्र क्र ३ मधल्या गणपती बप्पाच्या चेहर्‍यावरचे खोडकर भाव खुपच आवडले

या शिवाय घरट्यातल्या लिंबांचा फोटो पण उल्लेखनिय आहे

पैजारबुवा,