अज्ञाताचे लेख-चित्रकथी

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in मिपा कलादालन
21 Jun 2024 - 9:07 pm

सुरक्शा ह मुख्य मुद्दा.
१-b1
बाहेरच्या बाजुने घरट्यासाठी निवडलेली जागा.
२-b2
आतल्या बाजुने घरटे.
३-b3
२२ एप्रिल २४,सुरूवात
४-b4
२४ एप्रिल २४, तयारी झाली
५-video
हाथ नाही पाय नही पण कलाकरी बघा.
b5a
b6a
एक था बुल और एक थी बुल्बुल..........
६-b6
२५ एप्रिल २४ एक आले
७-b7
२६ एप्रिल २४,दुसरे आले
८-b8
२७ एप्रिल २४, तीसरेही आले
९-b9
१०-b19
उश्मायान, आन्डी उबवणी करता सौ बुलबुल घरट्यात सतत बसलेल्या होत्या.
११-b11
श्री शिपाइ बुलबुल पहारा देत आहेत व आपले नाव सार्थ करतायेत.
१२-b12
शेवटी काळाने डाव साधला.
१३-b13

दाटे दोन्ही डोळां पाणी, आटे नयनांतच सुकुनी
कसे घालु तुज आणुनी, माझ्या प्रीतीच्या फुला

मृगजळाच्या तरंगात, नभाच्या निळ्या रंगात
चल रंगू सारंगात, माझ्या प्रीतीच्या फुला

नको जावू कोमेजुन माझ्या प्रितीच्या फुला

दैव जाणीले कुणी........

प्रतिक्रिया

फोटोंचे रेझलूशन साईज जास्ती आहे आणि आमचे नेट संथ झाले आहे. उमटत नाहीत.
उद्या पाहतो.

सेम पिंच! आणि प्रवासात असल्याने वाय-फाय पण नाही 😒

कर्नलतपस्वी's picture

22 Jun 2024 - 7:59 am | कर्नलतपस्वी

आता बघा.