उंबरखिंडीतील नाट्य भाग १ (स्लाईड्स १७-३४ )

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in काथ्याकूट
21 May 2023 - 12:26 pm
गाभा: 

उंबरखिंडीतील नाट्य भाग १ (स्लाईड्स १७-३४ )
शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील या मोहिमेतून त्यांच्या पराक्रमी सेनापतित्वाचे दर्शन घडवले जाते. मिपाकरांसाठी सादर...

मिपा १९

मिपा २०

मिपा २१

मिपा २२

मिपा २३

मिपा २४

मिपा २५ व २६

मिपा २७

मिपा २८

मिपा २९

मिपा ३०

मिपा ३१

मिपा ३२

मिपा ३३

मिपा ३४

पुढील भागात.... शिवाजी महाराजांच्या सैन्य शक्तीचे आगमन

प्रतिक्रिया

बाजीप्रभू's picture

22 May 2023 - 6:20 pm | बाजीप्रभू

खूप मेहनत घेतलीय, त्या मेहनीतील सर्वप्रथम सलाम..
वाचतोय....

बाजीप्रभू's picture

22 May 2023 - 6:21 pm | बाजीप्रभू

खूप मेहनत घेतलीय, त्या मेहनीतीला सर्वप्रथम सलाम..
वाचतोय....

शशिकांत ओक's picture

22 May 2023 - 9:18 pm | शशिकांत ओक

नमस्कार आपल्याला वाचनार्थ लेखन प्रथम दर्शनी आवडले हे वाचून आनंद झाला.
वाचून झाल्यावर सविस्तर लिहावे.

रीडर's picture

23 May 2023 - 1:29 am | रीडर

छान माहिती