सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


शब्द चांदणी कोडे १३

Primary tabs

शशिकांत ओक's picture
शशिकांत ओक in जनातलं, मनातलं
7 Jun 2021 - 10:15 pm

13

13.4

१३.१

शब्दक्रीडाविरंगुळा

प्रतिक्रिया

शशिकांत ओक's picture

14 Jun 2021 - 1:16 pm | शशिकांत ओक

१. चर. २ चणे

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

14 Jun 2021 - 2:39 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

१. वरचढपणे
२. वर
३. रव
४. चर
५. रचणे
६. चढ
७. चढणे
८. चणे
९. वढ
१०. वढणे
११. पर
१२. पचव
१३. पचवणे
१४. पढ
१५. चरव
१६. चरणे
१७. ढवर
१८. ढपणे
१९. चव
२०. चढवणे
२१. चरवणे
२२. रचवणे
२३. पवणे
२४. पचणे
२५. पढवणे
२६. ढवणे

अजुन शोधुन लिहितो

पैजारबुवा,