कधीतरी

Primary tabs

मिसळलेला काव्यप्रेमी's picture
मिसळलेला काव्यप्रेमी in दिवाळी अंक
14 Nov 2020 - 10:00 amकधीतरी

कधीतरी असेही करू या
तिरावर हातात हात घेऊन
नदीच्या पाण्यावर वाहत्या नावेवर
स्वार झालेले आपण दोघे कसे दिसतो
ते पाहू या
.....
कधी तू एका तिरावर
अन् मी दुसऱ्या तिरावर
असे बसून नजरेचा पूल
बांधून बघू या
कधीतरी असेही करू या
......
कड्यावर घट्ट बसून
खालच्या दरीतील धुक्यावर
शेवरीसारखे हलके हलके होत
तरंगत जाऊन बघू या
कधीतरी असेही करू या
.....
एकदा मी तुझ्या डोळ्यात उतरतो
एकदा तू माझ्या डोळ्यात उतर
एकमेकांच्या डोळ्यांना एकमेक कसे भावतो
कधीतरी असेही बघू या
.......
कसेही करून बघितले तरी
.
.
कधी तिरावर
कधी पुलावर
कधी कड्यावर
कधी नजरेवर
तुझी माझी घट्ट गाठ
राहणार ती राहणारच सखे
....
चल,
कधीतरी असेही करून बघू या


|- मिसळलेला काव्यप्रेमी -|


प्रतिक्रिया

अप्रतिम..नाद तरंग उडवणारी..भारी

संजय क्षीरसागर's picture

14 Nov 2020 - 11:36 pm | संजय क्षीरसागर

कविता नेहेमी प्रमाणे तरल झाली आहे, आवडली हे ओघानं आलंच !

गणेशा's picture

15 Nov 2020 - 1:26 pm | गणेशा

छान..

टर्मीनेटर's picture

15 Nov 2020 - 10:03 pm | टर्मीनेटर

@मिसळलेला काव्यप्रेमी

'कधीतरी'

ही कविता आवडली  👍

पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा!

✨ शुभ दीपावली ✨

टर्मीनेटर

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

19 Nov 2020 - 3:00 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

नावाला जागलास,
सुरेख लिहिली आहेस.
पैजारबुवा,

किरण कुमार's picture

24 Nov 2020 - 2:27 pm | किरण कुमार

आवडली .. सूंदर

मित्रहो's picture

24 Nov 2020 - 2:40 pm | मित्रहो

छान कविता आवडली

प्राची अश्विनी's picture

25 Nov 2020 - 11:00 am | प्राची अश्विनी

क्या बात मिका, एकदम तरल!

चौथा कोनाडा's picture

25 Nov 2020 - 12:36 pm | चौथा कोनाडा

छान मस्त नादयुक्त रचना ! आवडली कविता मिका !
👌

मनिष's picture

30 Nov 2020 - 11:10 am | मनिष

एकदा मी तुझ्या डोळ्यात उतरतो
एकदा तू माझ्या डोळ्यात उतर
एकमेकांच्या डोळ्यांना एकमेक कसे भावतो
कधीतरी असेही बघू या

आवडली