सूर्यस्वप्न...

Primary tabs

Amita joshi's picture
Amita joshi in दिवाळी अंक
14 Nov 2020 - 10:00 amसूर्यस्वप्न...

मिहिराने पुसले हळूच निशेला,
भेटशील का ग तु मावळतीला....
मोहरून गेली निशा त्या हाकेला,
स्वप्नात रंगली दिनकराच्या ओढीला....

रंगूनी आभाळ, केशरी पूर्वसंध्येला
लगबगली पाखरे, जाण्यास कोटराला....

किरणे आतुरली आता, शर्वरीच्या आगमनाला
वाट पाहुनी अंधुकली, क्षण लागता ओसरायला....

तारकांचे पैंजण घालून, काजव्यांचे पदर ओढून
साजिरी निशा अवतरली,रातराणीचे अत्तर लेवून....

निशेलाहीे ठाऊक नव्हते, अकल्पित असे काही होते
तिच्या आगमनासमयी, तेज सारे लोपले होते....

काळोखाच्या गर्द गाभारी, हुरहूर लावून अंतरी
प्रश्न अनंत टाकूनी, कुठेसी विरला तो शौरी....

घटका सरता पहाटवारे, वाहू लागले माथ्याला
अरुणोदय होता पूर्वेला, किलबिल झाली क्षितिजाला..

नकळत यामिनीच्या लोचनांनी, टिपले राजस सूर्याला
कर जुळता रजनीसूर्याचे, तम सर्वत्री लोपला....

एकरूपतेचा क्षण तो उज्वल,अवघ्या विश्वात रंगला
विभावरी विलीन होऊन, मिहिर तेजस्वी प्रकटला....


अमिता


प्रतिक्रिया

गणेशा's picture

15 Nov 2020 - 1:58 pm | गणेशा

रंगूनी आभाळ, केशरी पूर्वसंध्येला
लगबगली पाखरे, जाण्यास कोटराला....

किरणे आतुरली आता, शर्वरीच्या आगमनाला
वाट पाहुनी अंधुकली, क्षण लागता ओसरायला....

तारकांचे पैंजण घालून, काजव्यांचे पदर ओढून
साजिरी निशा अवतरली,रातराणीचे अत्तर लेवून....

वाह! खुप सुरेख वर्णन

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:37 pm | Amita joshi

धन्यवाद

सतिश गावडे's picture

15 Nov 2020 - 2:51 pm | सतिश गावडे

छान आहे कविता. आवडली.

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:38 pm | Amita joshi

धन्यवाद

टर्मीनेटर's picture

15 Nov 2020 - 10:49 pm | टर्मीनेटर

@Amita joshi

'सूर्यस्वप्न...'

ही कविता आवडली  👍

पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा!

✨ शुभ दीपावली ✨

टर्मीनेटर

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:37 pm | Amita joshi

धन्यवाद

गोंधळी's picture

18 Nov 2020 - 11:20 am | गोंधळी

👍

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:36 pm | Amita joshi

धन्यवाद

तुषार काळभोर's picture

18 Nov 2020 - 1:18 pm | तुषार काळभोर

तुमचं शब्द सौंदर्य सुरेख आहे.
मिहिर, शर्वरी हे शब्द सहसा वाचनात येत नाहीत.

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:35 pm | Amita joshi

धन्यवाद

बबन ताम्बे's picture

18 Nov 2020 - 1:53 pm | बबन ताम्बे

कविता छानच! खूप आवडली.

Amita joshi's picture

21 Nov 2020 - 3:35 pm | Amita joshi

धन्यवाद

प्राची अश्विनी's picture

25 Nov 2020 - 11:06 am | प्राची अश्विनी

छान आहे कविता.