राधा

Primary tabs

सरीवर सरी's picture
सरीवर सरी in जे न देखे रवी...
24 Sep 2020 - 5:45 pm

वारा घोंघावत अवती
गिरकी देहाभोवती
कानात फुलांचे डूल
केसात माळत रानभूल
गीत गुंजन श्वासभर
पैजण नाद नभभर
.....कृष्णाची राधा डोलती...

चारोळ्या

प्रतिक्रिया

कल्पना चांगली. पण तुटक आणि अपुरी वाटली. पु.ले.शु.