बालमित्रांची सुट्टी....

Primary tabs

bhagwatblog's picture
bhagwatblog in जे न देखे रवी...
12 Jun 2019 - 3:00 pm

करू थोडा हट्ट, करू थोडी मस्ती
करू थोडा दंगा, लागली आहे सुट्टी

करू थोडा खेळ, बसला आता मेळ
करू थोडी मज्जा, लागली आहे सुट्टी

भावा सोबत दंगा, मामा सोबत पंगा
दादा सोबत कुस्ती, लागली आहे सुट्टी

दीदीची काढली खोड, कॉर्टूनला नाही तोड
जाईल सर्व सुस्ती, लागली आहे सुट्टी

आज्जी करते थाट, आजोबा म्हणतात माठ
मावशी सोबत गट्टी, लागली आहे सुट्टी

दिवस गेला छान, रात्रीने टाकली मान
खेळाला आत्ता बुट्टी, संपेल आत्ता सुट्टी

कविता माझीबालगीत

प्रतिक्रिया

आम्ही नाही जा ,, कट्टी कट्टी कट्टी

bhagwatblog's picture

12 Jun 2019 - 4:49 pm | bhagwatblog

:):)

जालिम लोशन's picture

12 Jun 2019 - 6:09 pm | जालिम लोशन

+१

गवि's picture

12 Jun 2019 - 11:21 pm | गवि

छान आहे. निरागस.

पुढील लेखनासाठी शुभेच्छा.