Jmeter testing tool बद्दल माहिती हवी आहे

Primary tabs

राघव's picture
राघव in काथ्याकूट
22 Jul 2019 - 6:54 pm
गाभा: 

Jmeter tool चा उपयोग करून load test करून बघायची आहे.

एका विडिओ लिंक ला एकाच वेळेस १०० हिट्स आल्या तर काम योग्य चालतंय किंवा नाही असा screnario आहे.

त्याचं configuration करतांना plugin वापरल्यानंतर काम कसं चालतं ते समजून घ्यायचं आहे.

कुणास काही माहिती असल्यास सांगावे.

ता. क. : हा धागा प्रश्नोत्तर सदरात टाकायचा होता.. पण तो विभाग वापरू शकत नाहीये म्हणून चर्चा सदरात टाकलाय.

प्रतिक्रिया

मराठी चा सतत आग्रह कधी कधी तांत्रिक तपशीलाचा सुटसुटीतपणाही नाहीसा करतो

राघव's picture

22 Jul 2019 - 7:45 pm | राघव

जरुर. का नाही?

जॉनविक्क's picture

22 Jul 2019 - 7:48 pm | जॉनविक्क

कृपया मिपाच्या नादी न लागता गुगल करावे सर्व काही इंग्रजीत व्यवस्थित उपलब्ध आहे.

आनन्दा's picture

22 Jul 2019 - 8:17 pm | आनन्दा

कोणता प्लगिन वापरणार आहात

राघव's picture

22 Jul 2019 - 10:23 pm | राघव

UbikLoadPack streaming plug-in