नमस्कार, गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय धाग्यावरील धुळवड पाहता, चर्चा खेळीमेळीच्या न राहता व्यक्तिगत होतांना दिसत आहेत. सदस्यांवर व्यक्तिगत टीका करणे, शिवराळ भाषा वापरणे, अवांतर प्रतिसादांचा जाणीवपूर्वक रतीब घालणे, या आणि अशा अनेक गोष्टी निदर्शनास येत आहेत. मौज-मजा, हलक्या फुलक्या टपल्या यांचं स्वांतत्र्य मिपावर नेहमीच राहिलं आहे. तरीही त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये या हेतूने या सूचनेद्वारे सर्वांना कळविण्यात येते की यानंतर अशी वर्तणूक ठेवल्यास त्या त्या सदस्यांना व्यक्तिगत सूचना न देता अशा सदस्यांवर थेट कार्यवाही करण्यात येईल. सर्वांनी सहकार्य करावे. - मिपा व्यवस्थापन

पायथॉन ह्या भाषेचा कोणी तज्ञ आहे का ? मदत हवी होती

Primary tabs

सखाराम_गटण्या's picture
सखाराम_गटण्या in तंत्रजगत
15 Jan 2021 - 7:35 pm

Extract vehicle registration numbers based on pattern(s).
3. Each number extracted from input file is fed to https://अबक. कॉम
(Peform Free Car Check)
4. Compare the output returned by https://अबक. कॉम/ with the attached car_output.txt
5. Highlight the mismatches.

धागा प्रश्नोत्तरे ह्या विभागात उघडण्याचा प्रयत्न केला पण ते पान बंद आहे.

प्रतिक्रिया

माईसाहेब कुरसूंदीकर's picture

22 Jan 2021 - 2:37 pm | माईसाहेब कुरसूंदीकर

Optical Character recognition का काय म्हणतात त्या अण्तर्गत हे येते रे हे गटण्या.
https://pypi.org/project/pytesseract/
टेसेरॅक्ट नावाची प्रणाली आहे जी एच.पी.ने बनवली होती व आता गूगल सांभाळत आहे.
पाय-टेसेरॅक्ट हा पायथॉन भाषेत बनवलेला टेसेरॅक्टवरील रॅपर का म्हणतात तो.