सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


अननस खाण्याची जुनी पद्धती

Primary tabs

साहना's picture
साहना in पाककृती
13 Oct 2020 - 7:40 am

काही दिवस साधी अननस खाण्याच्या ह्या पद्धतीचा व्हिडीओ पहिला आणि आठवण झाली ली लहान असताना कोंकणात अश्याच प्रकारे आम्ही अननस खात असू,

https://www.youtube.com/watch?v=ExCZ5TyqN4I

प्रतिक्रिया

विजुभाऊ's picture

13 Oct 2020 - 11:55 am | विजुभाऊ

अरे व्वा. एकाच ओळीत आख्खा धागा संपवलात.
दुसरी ओळ आहे ती लिंक दिली आहे .
यापेक्षा प्रतिसाद जास्त ओळींचे मिळतील.
तुम्ही तसा अननस खाताना काय गमती जमती व्हायच्या ते लिहा की