उसणं अवसान

Primary tabs

कौस्तुभ भोसले's picture
कौस्तुभ भोसले in जे न देखे रवी...
12 May 2020 - 3:14 pm

मी उसणं अवसान आणून म्हंटल होत.
तुझ्यासाठी मी
चंद्र तोडून आणीन...
चांदण्यांचा गजरा करून
तुझ्या केसांत माळीन...

पण ते सार अशक्य होत..!

अन् तरीही तू,
माझ्या सोबत
सुखाने संसार केलास...
माझ्या प्रत्येक स्वप्नांना
तू आकार दिलास...

माझ्या सारख्या आणाभाका
तू घेतल्या नव्हत्यास.
तू फक्त एवढंच म्हंटली होतीस,
तुझा हात धरुन मी नेहमीच उभी राहिन...

-कौस्तुभ

मुक्त कविताकविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

12 May 2020 - 3:46 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आणि आवडलं तिचं नेहमीच हात धरुन उभं राहणं.

लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

कौस्तुभ भोसले's picture

12 May 2020 - 9:00 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद

जव्हेरगंज's picture

12 May 2020 - 3:51 pm | जव्हेरगंज

ग्रेट!कौस्तुभ भोसले's picture

12 May 2020 - 9:00 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद

मन्या ऽ's picture

12 May 2020 - 4:46 pm | मन्या ऽ

कविता आवडली!

कौस्तुभ भोसले's picture

12 May 2020 - 9:01 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद

कानडाऊ योगेशु's picture

12 May 2020 - 9:14 pm | कानडाऊ योगेशु

कविता आवडली.

कौस्तुभ भोसले's picture

13 May 2020 - 12:35 am | कौस्तुभ भोसले

आभारी आहे