अकुकथा

Primary tabs

आनन्दा's picture
आनन्दा in काथ्याकूट
12 Mar 2020 - 12:59 pm
गाभा: 

मिपावरती अकुकथा म्हणून एक वेगळा विभाग सुरू करावा का?
त्यात सर्वप्रकारचे अकु, कायप्पा आणि चेपू साहीत्य टाकता येईल अशी सोय असावी.

तुम्हाला काय वाटते?

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

12 Mar 2020 - 4:54 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

या मुळे काकांचे सर्व साहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल

संमंनी क्रूपया ही विनंती लवकरात लवकर मान्य करावी आणि काकांच्या अगणित चाहत्यांचा दुवा घ्यावा.

जर लवकरात लवकर ही मागणी मान्य झाली नाही, तर मागणी मान्य होइ पर्यंत, दुपारच्या चहा मधले एक पार्ले-जी कमी खाउन आमरण उपोषण करु.

पैजारबुवा,

बाकी काय वर्णावी गृदेवांची किमया ,, है काहीतरी नक्कीच है त्यांच्यामध्ये ... एक अनामिक ओढ , जी ओढून घेऊन येते निदान मलातरी या संस्थळावर .. नाहीतर आपलं नुसतं वाचनमात्र राहायचं .. ते आले कि माझेही हात शिवशिवू लागतात .. धाग्यांच्या प्रसवकळा सुरु होतात .. आणि मग माझ्याही कल्पनांना बाळ मिळते ..

जालिम लोशन's picture

12 Mar 2020 - 7:13 pm | जालिम लोशन

फक्त प्रौढ व विकृृत असे हेडर असावे.

एकुलता एक डॉन's picture

12 Mar 2020 - 11:02 pm | एकुलता एक डॉन

चुम्बनान्चा वर्षाव

अनन्त्_यात्री's picture

12 Mar 2020 - 8:18 pm | अनन्त्_यात्री

पिकल्या पानाचा हिरवा देठ दाखविणे योग्य राहील एवढे सुचवून खाली बसतो.

कधीकधी ते जुन्याच कथा पुन्हा टाकतात, त्यांचे ते ही काम सोपे होईल.

चिगो's picture

13 Mar 2020 - 2:15 pm | चिगो

नाही म्हणजे त्यांची काही उधारी-बिधारी आहे का मिपाच्या मालक/संपादक मंडळींकडे?

सुचना आवडली तशी..