.

माझे पेन्सील स्केच -२

Primary tabs

एकनाथ जाधव's picture
एकनाथ जाधव in मिपा कलादालन
15 Apr 2019 - 11:26 am

खारुताई Squirrel

प्रतिक्रिया

आदेश007's picture

15 Apr 2019 - 12:14 pm | आदेश007

डोळे मस्त आलेत. अजून येऊ द्या

चौथा कोनाडा's picture

15 Apr 2019 - 12:40 pm | चौथा कोनाडा

मस्त ! चित्रात सुरेख उत्स्फुर्तपणा जाणवतोय !

अजुन कलाकृती पहायला आवडतील.

अभ्या..'s picture

15 Apr 2019 - 12:41 pm | अभ्या..

भारी जमलीय की गिलहरी.
पैल्या सीनपेक्षा हे चित्र सुपर जमलंय.
लगे रहो एकनाथभाई.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

15 Apr 2019 - 12:45 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

मस्तं जमलंय चित्र !

एकनाथ जाधव's picture

15 Apr 2019 - 1:20 pm | एकनाथ जाधव

सरवान्चे धन्यवाद. असेच प्रोत्साहन देत रहा.

सिक्रेटसुपरस्टार's picture

16 Apr 2019 - 9:41 am | सिक्रेटसुपरस्टार

छान. आवडलं चित्र.

चांदणे संदीप's picture

16 Apr 2019 - 9:54 am | चांदणे संदीप

छान!

Sandy

शाली's picture

16 Apr 2019 - 8:35 pm | शाली

काय सुरेख जमलय. तिच्या चेहऱ्यावर अगदी असेच भाव असतात. मस्तच.

झेन's picture

23 Apr 2019 - 9:46 pm | झेन

मस्त जमलं आहे

पण जे रेखाटले आहे ते बघून छान वाटलं

गोंधळी's picture

25 Apr 2019 - 10:08 am | गोंधळी

सगळी चित्रे सुरेख आहेत.