नाही पुरेसे....

Primary tabs

राजेंद्र देवी's picture
राजेंद्र देवी in जे न देखे रवी...
13 Sep 2016 - 2:09 pm

नाही पुरेसे....

जगात शर्यती खूप आहेत
नाही पुरेसे चपळपण सशांचे
नको राहूस आळशी
ठेव आदर्श कासवांचे

चांगुलपणाचे दाखले नुसते
नाही पुरेसे दाखवायचे
लाव हातभार तू पण
जग हे आसवांचे

विझण्यास सूर्य
नाही पुरेसे ढग पावसांचे
नको राहूस कोरडा
ढाळ चार दोन थेंब आसवांचे

राजेंद्र देवी

कविता माझीमार्गदर्शनमुक्त कविताकथाकवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

13 Sep 2016 - 6:54 pm | चांदणे संदीप

आसवांचे दोनदा झाल ओ... त्यात "सासवांचे" असे बदलवता आले तर बघा की!

Sandy

राजेंद्र देवी's picture

14 Sep 2016 - 8:13 am | राजेंद्र देवी

धन्यवाद...

चांदणे संदीप's picture

14 Sep 2016 - 12:18 pm | चांदणे संदीप

धन्यवादच देऊन मोकळे झालात! काही हरकत नाही मीच काहीतरी जमवून बघतो.... कृ.ह.घ्या!

चांगुलपणाचे नाटक पुरते
सतत करीत राहायचे
दाखव तुझी कला तू पण
जग हे सासवांचे

असं काहीसं....!

एकाच दिवशी सतत लेखन टाकत राहू नका. इतर सदस्यांचं लेखन मागं जातं मग. इतर लोक लिहित आहेत ते पण वाचत चला. :)