[शशक' १९] - मराठी

Primary tabs

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in स्पर्धा
20 Feb 2019 - 8:45 pm

एकमेकांशी कधीही पटवून न घेणारे आज्जी-आजोबा बऱ्याच वर्षांनी दोघेच तिरुपतीला गेले होते.
दर्शनानंतर मंदिरातून कॉटेजला परतताना दमलेल्या आजोबांना जायचे होते रिक्षाने. तरीपण आज्जी चढल्या भरलेल्या बसमधे. आजोबांनाही मग चढावे लागले पाठोपाठ.
"दहा रुपयांसाठी मला पळवलेस! दळभद्री कुठली..."
आजोबांची वटवट जी सुरु झाली ती काही थांबेना. वैतागून आज्जी दुसऱ्या सीटवर जाऊन बसल्या.
आजोबांची बडबड अखंड चालूच होती, पण बसमधे बाकी कुणाला काही समजत नव्हते.
आज्जी दुर्लक्ष करून खिडकी बाहेर पाहात राहिल्या.
अचानक एक मराठी माणूस पुढे आला.
"अहो आजोबा त्यांना मराठी समजत नसेल, कशाला उगाच ओरडताय"
हे ऐकताच आज्जी खुदुखुदू हसू लागल्या आणि मग आजोबाही - "अहो ती माझी बायको आहे..."

प्रतिक्रिया

जव्हेरगंज's picture

20 Feb 2019 - 9:51 pm | जव्हेरगंज

=))

+१

रुपी's picture

21 Feb 2019 - 5:21 am | रुपी

+१

डाम्बिस बोका's picture

21 Feb 2019 - 6:03 am | डाम्बिस बोका

+१

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

21 Feb 2019 - 9:15 am | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली
पैजारबुवा,

विनिता००२'s picture

21 Feb 2019 - 9:29 am | विनिता००२

मिश्कील :)

+१

विजुभाऊ's picture

21 Feb 2019 - 10:28 am | विजुभाऊ

पुढे काय झाले ?कथा अपूर्ण वाटतेय

सिद्धार्थ ४'s picture

21 Feb 2019 - 11:20 am | सिद्धार्थ ४

:))

दादा कोंडके's picture

21 Feb 2019 - 12:57 pm | दादा कोंडके

छान!

सविता००१'s picture

21 Feb 2019 - 4:09 pm | सविता००१

आवडली

आनन्दा's picture

21 Feb 2019 - 5:13 pm | आनन्दा

+१

शब्दानुज's picture

21 Feb 2019 - 8:11 pm | शब्दानुज

ते नवरा बायको आहेत हे शेवटी कळाले असते तर अजून मजा आली असती.

चौथा कोनाडा's picture

22 Feb 2019 - 5:56 pm | चौथा कोनाडा

बरोबर !

मित्रहो's picture

25 Feb 2019 - 6:49 am | मित्रहो

तरीही +१

खिलजि's picture

21 Feb 2019 - 8:14 pm | खिलजि

+१

प्रमोद देर्देकर's picture

22 Feb 2019 - 9:42 am | प्रमोद देर्देकर

+१

चौथा कोनाडा's picture

22 Feb 2019 - 5:58 pm | चौथा कोनाडा

चान !

कुमार१'s picture

22 Feb 2019 - 8:55 pm | कुमार१

+१

ज्योति अळवणी's picture

23 Feb 2019 - 11:04 am | ज्योति अळवणी

आवडली

चिगो's picture

25 Feb 2019 - 3:44 pm | चिगो

+१..

ते नवरा-बायको आहेत हे शेवटी उघडकीस आणले असते, तर जास्त मजा आली असती, पण तरीही छान.

मोहन's picture

25 Feb 2019 - 3:48 pm | मोहन

+१

चॅट्सवूड's picture

25 Feb 2019 - 7:20 pm | चॅट्सवूड

+१

palambar's picture

25 Feb 2019 - 11:05 pm | palambar

+1